1) Dit urs dele og funktion er dækket under normal brug i 36 måneder fra købsdatoen i denne begrænsede garanti. Hvis du opdager en defekt i dele eller funktionen i løbet af dette tidsrum, vil August Berg efter eget skøn sørge for reparation eller udskiftning af dit ur i overensstemmelse med betingelserne i denne politik. Hvis dit urs model eller en originaldel i dit urs model ikke er tilgængelig, vil vi finde et alternativ med samme værdi, for så at kunne gennemføre reparationen eller udskiftningen.

2) Hvis du ønsker reparation eller udskiftning af dit ur under denne begrænsede garanti, bedes du kontakte en autoriseret August Berg-forhandler eller -serviceudbyder, som vil give yderligere vejledning. Hvis uret blev købt i August Berg-webshoppen, eller hvis du ønsker at få kontaktoplysninger på autoriserede August Berg-forhandlere eller -serviceudbydere, skal du kontakte vores kundeserviceafdeling ved hjælp af kontaktformularen på vores hjemmeside:  https://augustberg.dk/pages/kontakt-os

3) Dit ur bør være leveret med et garantikort. For at få reparation eller udskiftning under denne begrænsede garanti, skal du sikre dig, at forhandleren eller webshoppen, hvor uret blev købt, har angivet sted og dato for købet på garantikortet og desuden registreret garantien online på augustberg.com/warranty.Du skal også medbringe kortet for dit ur, når du indsender eller medbringer uret ved reparation eller udskiftning.

4) Hvis du sender dit ur til reparation eller udskiftning, skal du sikre dig, at det pakkes omhyggeligt for at undgå skader under forsendelsen. Medsend ikke nogen speciel urrem eller andre genstande af personlig værdi i forsendelsen, da vi ikke kan garantere, at vi sender disse tilbage.

5) Selvom du ikke bliver opkrævet for reparation eller udskiftning under denne begrænsede garanti, skal du muligvis betale omkostningerne for emballage og forsendelse af dit ur til en autoriseret August Berg-forhandler eller -serviceudbyder samt omkostningerne ved returforsendelse og -håndtering. Hvis det konstateres, at den begrænsede garanti er ugyldig eller ikke gælder, kan du blive opkrævet for en del af eller hele reparationen eller udskiftningen. Hvis batteriet i dit ur er fladt på reparations- eller udskiftningstidspunktet, kan du muligvis blive opkrævet for et nyt batteri.

6) Denne begrænsede garanti dækker ikke følgende:
a. Stropper, remme, armbånd eller krystaller.
b. Skader af enhver art, hvis der er bevis for, at skaden blev forårsaget ved enten et uheld, forkert brug af uret eller tilbehør, håndtering, der er i strid med vejledningerne eller retningslinjerne, manglende pleje eller forkert vedligeholdelse, ændring, misbrug, slid eller andre faktorer end en defekt i urets dele eller funktion.
c. Vandindtrængning, medmindre der er tale om et vandafvisende ur.

7) Skader, der skyldes reparation, service eller ændring fra andre end en autoriseret August Berg-forhandler eller -serviceudbyder, dækkes ikke af denne begrænsede garanti og bryder den begrænsede garanti. Den begrænsede garanti ophæves, hvis serienummeret, der er indgraveret i urets urkasse, mangler eller er blevet slettet, ændret, udskiftet, udvisket eller gjort ulæseligt.

8) Alle underforståede garantier, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier eller salgbarheden og egnetheden, er begrænset til 36 måneder fra købsdatoen. Nogle stater tillader ikke begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Nogle stater begrænser længden af en underforstået garanti, så de underforståede garantier, der gælder for dit ur, kan vare mindre end 36 måneder.* SLET PUNKT 8 FORDI DET KUN ER RELEVANT FOR USA?

9) Denne begrænsede garanti gælder i stedet for andre udtrykkelige garantier, forpligtelser eller erstatninger.

10) August Berg er ikke ansvarlig for utilsigtede skader, følgeskader eller særlige skader.

11) Den begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder.

12) Denne begrænsede garanti er kun gyldig, hvis du har købt og registreret din vare på vores officielle hjemmeside www.augustberg.com.dk eller fra en August Berg-autoriseret forhandler. En liste over vores autoriserede forhandlere kan ses i vores butikslokale på www.augustberg.dk

REGISTRÉR DIT UR PÅ https://augustberg.dk/pages/garantiregistrering FOR AT AKTIVERE DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ 36 MÅNEDER. FOR SERVICE ELLER OPLYSNINGER OM REPARATION OG GARANTI, SKAL DU
KONTAKTE FORHANDLEREN, HVOR VAREN URET BLEV KØBT. SKAL MAN SELV REGISTRERE ELLER SKAL KØBSSTEDET REGISTRERE? HER STÅR DET ENE OG LÆNGERE OPPE STÅR DET ANDET
DU KAN OGSÅ KONTAKT VORES KUNDESERVICEAFDELING VED AT BRUGE KONTAKTFORMULAREN PÅ VORES HJEMMESIDE https://augustberg.dk/pages/kontakt-os